Ομιλία του Κώστα Κοτσανά στην Ιστορική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη που οργανώθηκε από το Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Τεχνολογίας.

Ομιλία του Κώστα Κοτσανά στην Ιστορική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη που οργανώθηκε από το Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Τεχνολογίας.

Ομιλία του Κώστα Κοτσανά στην Ιστορική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη που οργανώθηκε από το Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Τεχνολογίας.

Η ομιλία έγινε στις 29/3/2016 και είχε θέμα «Οι ανακαλύψεις και οι εφευρέσεις των Αρχαίων Ελλήνων Τεχνολόγων στους τομείς της ναυπηγικής ναυσιπλοΐας και κατασκευής & εξοπλισμού πλοίων»

 

© Copyright 2016 Kotsanas.com